Courante problemen oplossen

De afstandsbediening bevat waarschijnlijk geen batterijen of de batterijen zijn oud en moeten worden vervangen. Plaats drie AAA-batterijen of een batterij van 9 V (voor de oudere modellen). Stel de tijd in volgens de instructies en kijk of de haard goed op de afstandsbediening reageert.

Open het onderhoudsluik en kijk of de gaskraan open is: ze moet recht op de leiding staan, niet haaks. Verwijder bovendien de oude batterijen uit de ontvanger en vervang ze door nieuwe (4 AAA-batterijen).

Maak u geen zorgen. Wanneer u bij het begin van het seizoen de haard voor het eerst inschakelt, duurt het even voor het gas het systeem bereikt en is het mogelijk dat de haard pas na 10-15 pogingen brandt. Lukt het nog altijd niet? Bel Ortal-haarden en vraag om een technicus te sturen.

Als de haard nieuw is, laat u hem 4 uur ingeschakeld met de vensters open, om mogelijke luchtjes te verwijderen. Als u gas ruikt terwijl de haard brand, moet u de gaskraan onmiddellijk sluiten. Als de geur aanhoudt, sluit u de gasflessen af en belt u een erkende gasmonteur. Ruikt u alleen gas als de haard open is? Bel Ortal-haarden en vraag om een technicus te sturen.

Soms vormt zich roet op het glas of kleurt het glas zelf wit. Maak u geen zorgen: dit is een courant verschijnsel in het eerste jaar, het duurt ongeveer 30-40 uur. De witte kleur zal verdwijnen na een grondige reiniging door een erkende installateur.

Richt de afstandsbediening op de haard.

Druk bij een handmatige afstandsbediening op de rode toets samen met het opwaartse pijltje.

Druk bij een elektronische afstandsbediening op Uit-toets samen met het opwaartse pijltje.

Beide modellen zullen enkele pieptonen geven als teken dat de haard ingeschakeld is.

U kunt de afstandsbediening en  de haard in 3 eenvoudige stappen synchroniseren:

Waarschuwing!
Let op: zorg ervoor dat de haard uitgeschakeld is en de branders niet werken voor u synchroniseert!

  • Open het onderhoudsluik van de haard en zoek de ontvanger (zie afbeelding)
  • Om de afstandsbediening met  de haard te synchroniseren, drukt u op de toets  RESET  tot u een lange pieptoon hoort.
  • Druk op het neerwaartse pijltje van  de afstandsbediening. U hoort een korte pieptoon  wanneer de afstandsbediening de ontvanger herkent.
  • Klik tweemaal op de knop  SET  tot een lampsymbool verschijnt
  • U kunt de verlichting met de pijltjes op en neer in- en uitschakelen

Druk op het opwaartse pijltje om de hoofdbrander in te schakelen en de intensiteit van het vuur te verhogen.

Druk op het neerwaartse pijltje om de intensiteit van het vuur te verlagen en de brander uit te schakelen.

Dubbele brander  – druk op SET en het opwaartse pijltje om de twee branders in te schakelen; druk op SET en het neerwaartse pijltje om een brander uit te schakelen

  • Druk op het  opwaartse pijltje  samen met het neerwaartse pijltje.  De tijdweergave op de afstandsbediening  zal knipperen.
  • Druk op het opwaartse pijltje om het uur  in te stellen. Druk op het neerwaartse pijltje om de minuten  in te stellen.
  • Daarna kunt u op OFF drukken en enkele seconden wachten tot het scherm van de afstandsbediening  weer normaal wordt.
Ontmoet u een defect waarvoor u hier geen oplossing vindt? Schrijf ons, zodat onze adviseurs u kunnen helpen: